Sektörde KDV Tevkifatı

01.05.2012 tarihinden itibaren bütün KDV mükelleflerinin ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olanher türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş alımlarından 9/10 oranında KDV tevkifatı yapması gerekmektedir.

Ancak tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

Ayrıca tevkifat kapsamına giren yukarıdaki malların ithal edilerek yurt içinde satış işleminin gerçekleştirilmesi durumunda, mal ve hizmeti satın alan KDV mükellefleri herhangi bir tevkifat yapmayacaklardır. Ancak satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada ”Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.

BELGE DÜZENİ

Yukarıdaki çerçevede mal tesliminde bulunan satıcılar 01.05.2012 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturalarda;

İşlem Bedeli’ni
Hesaplanan KDV Tutarını
Tevkifat Oranını
Alıcı Tarafından Tevkif Edilen KDV tutarını
Tevkifat Dahil Toplam Tutar
Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedeli (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)


ayrıca göstereceklerdir. Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılacaktır.

Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

kepenk tamiri ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara turizm web sitesi kars turları ankara çıkışlı turlar doğum fotoğrafçısı